14.9.08

safle newydd Ysgol Rhoscolyn new site

3.9.08

Glan Llyn, 3 Medi/Sep

Pawb wedi cyrraedd yn ddiogel ac wedi treulio'r pnawn ar y llyn. Tywydd yn dipyn o sialens, ond da ni'n ennill! Wedi dysgu clymu rhaffau a chodi hwyliau, a sut mae concro'r llyn mewn cwch hwylio. Pawb yn iawn, ac yn cael digon o hwyl.... amser swper rwan... nos da bawb!

All arrived safely, having spent the afternoon sailing on the lake. The weather's a challenge - but we're winning! Learnt how to tie ropes and raise the sail, and how to conquer the lake in a sailing boat. Everyone in good spirits and having an excellent time...it's almost supper time... goodnight!

18.7.08

Diwrnod Olaf_Last Day

Hwyl fawr Blwyddyn 6. Cofiwch ddod yn ol i Ysgol Rhoscolyn mewn deng mlynedd i godi'r Capsiwl Amser a gladdwyd ar dir yr ysgol heddiw!


Goodbye Year 6! Don't forget to return in 2018 to dig up the Time Capsule we planted today!


Enillwyr y darian Rhagoriaeth mewn Celf a Pencampwr Awyr Agored Ysgol Rhoscolyn 2008.


The winners of the Excellence in Art Trophy and the Outdoor Sports Champion.


Blwyddyn 6 yn ffarwelio a'r ysgol.

Year 6 delivering their farewell speech.


Garddwr y Flwyddyn.

Gardener of the Year.
mwy_more

video video video video

Rhoscolyn's Nest by K. Lewis (Year 6)

Rhoscolyn School is like a nest,
Full of chicks, the very best!
Years One and Two I began to hatch,
I came out of my shell.
I learnt how to count and tell the time
and my ABCs as well!
My feathers grew in Years Three and Four
I learnt to read and so much more;
Years Five and Six I grew so much
The nest is getting small,
So now it's time to spread my wings,
I'm going to miss you all.
I'll leave the safety of this nest,
I know it's for the best,
I'll fly into the big, wide world
And work hard with the rest.
Thank you Miss Williams for all your care,
Look after the chicks that I leave there!

17.7.08

Homebase

Diolch yn fawr iawn, Homebase am eich rhoddion caredig ar gyfer gardd yr ysgol. Mae popeth yn tyfu'n fendigedig!


Many thanks to Homebase for their generous donations of plants for our school garden. It's looking great!

16.7.08

Ceufadu B6 _Y6 Kayaking


l
l
u
n
i
a
u
_
i
m
a
g
e
s
video

Sgio Bl4_Y4 Skiing


lluniau_images

video video

Mabolgampau_Sports